Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Työtiimissä on sosionomeja, sairaanhoitaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia ja lähihoitajia. Lisäksi henkilökunnalla on perhetyön koulutusta ja kokemusta.

Työtiimejä tukee säännöllisesti ryhmätyönohjaaja ja jokaisella on mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Työtiimiä konsultoi säännöllisesti psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti.

Henkilöstömitoitus on 1,3.